<< Zpět na archiv novinek

Otevřený dopis ŠKODA AUTO a.s.

17. 1. 2021

ŠKODA AUTO a.s.
GO – Governance, Risk & Compliance
tř. Václava Klementa 869
293 01 Mladá Boleslav
Česká republika

 

Vážení,

dovoluji si Vás informovat, že společnost Škoda auto a.s. je předmětem nekalé obchodní soutěže (porušení dokumentu ETICKÝ KODEX ŠKODA AUTO, kapitola 5, str. 26, odstavec „Spravedlivá hospodářská soutěž) v rámci soutěžení dodávky vratové, bránové a dveřní techniky včetně souvisejících servisních služeb. Na trhu v ČR je jedním z dominantních dodavatelů společnost Hörmann Česká republika, s.r.o., která zajišťuje přes své autorizované prodejce pokrytí prodejní a servisní sítě těchto výrobků v rámci České republiky. Dodávky výrobků a následných servisních služeb pro Škoda auto a.s. jsou významně ovlivňovány národním zastoupením firmy Hörmann KG (společnost Hormann Česká republika, s.r.o.) a to tím, že tato společnost neumožňuje svým autorizovaným prodejcům podávat nabídky do výběrových řízení vyhlašovaných Škoda auto a.s. Naše společnost Metalo, s.r.o. byla Vaší společností vyzvána k podání cenové nabídky na dodávku servisních služeb vratové, bránové a dveřní techniky, která je z většinové části tvořena výrobky Hörmann. Národním zastoupením společnosti Hörmann KG (společnost Hörmann Česká republika, s.r.o.) nám jako autorizovanému prodejci před podáním nabídky sdělila, že se nemůžeme do soutěží vyhlašovaných Škoda auto a.s. přihlásit. Tuto informaci doplnil jednatel společnosti Hörmann Česká republika, s.r.o. Ing. Kareš hrozbou jednostranného ukončení autorizace pro společnost Metalo, s.r.o. v případě podání konkurenceschopné nabídky na provádění poptávaných služeb. I přes výhružky jsme Vaší společnosti podali nabídku na dodávky a okamžitě po podání nabídky (druhý den po jejím odeslání) jsme od společnosti Hörmann Česká republika, s.r.o. obdrželi písemnou informaci o ukončení naší spolupráce a autorizované dealerství nám již nebude prodlouženo na rok 2021, čímž byla naše společnost technicky vyřazena z výběrového řízení.

Tímto dopisem Vás pouze informuji, že vypisovaná výběrová řízení Vaší společností nejsou výsledkově závislá na tržním prostředí, ale na monopolizaci jednoho z autorizovaných dodavatelů výrobků Hörmann v České republice. Osobně mám informace, že ve Škoda auto a.s.,  jsou ceny tohoto dodavatele vysoce nadhodnoceny oproti cenám obvyklým na trhu, a ještě více oproti cenám, které by byli schopni nabídnout dodavatelé při tržní soutěži pro jednu z největších průmyslových firem v České republice.

Výběrová řízení v dodávkách servisních služeb vratové, bránové a dveřní techniky pro Vaši společnost jsou hrubě ovlivňována tlakem společnosti Hörmann Česká republika, s.r.o., kdy je touto společností vytvářena na trhu nekalá soutěž spojena s profitem jednoho protěžovaného dodavatele.

Dále dochází k úniku informací ze Škoda auto a.s. o probíhajících výběrových řízeních k některým soutěžitelům ještě před uzavřením soutěže za účelem zajištění jejich lepšího postavení ve férové soutěži.

Pro tato tvrzení jsem schopen předložit důkazy a jejím potvrzením je i souběh podání naší nabídky pro Vaši společnost a následného okamžitého vypovězení autorizované spolupráce se společností Hörmann Česká republika, s.r.o..

Očekávám Vaši součinnost při řešení tohoto problému, který bude naše společnost Metalo, s.r.o. řešit jak přes Úřad na ochranu hospodářské soutěže, tak i podáním žaloby na společnost Hörmann Česká republika, s.r.o.

V případě potřeby dalších informací a rozkrytí nekalosoutěžního jednání jsem Vám plně k dispozici včetně všech našich zaměstnanců, kteří se účastnili jednání jak ve Škodě auto a.s., tak s jednatelem firmy Hörmann Česká republika, s.r.o. Ing. Karešem.

S pozdravem

 

Zdeněk Chmelík - jednatel
Metalo, s.r.o.